MOBILE FILLING SYSTEM / ตู้เอกสารรางเลื่อน

ตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร

ปัญหาการจัดเก็บเอกสารภายในสำนักงาน ที่ปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้นทุกวันแต่พื้นที่จัดเก็บยังเท่าเดิมหรือปรับเล็กลงตามลักษณะสำนักงานยุคใหม่ ในรูปแบบ Home Office ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ เพราะสามารถช่วยลดพื้นที่จัดเก็บลงได้ 50% หรือเพิ่มปริมาณจัดเก็บอีกเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บแบบตู้เก็บเอกสารทั่วไปบนพื้นที่เดียวกัน สะดวกในการใช้งานด้วยระบบพวงมาลัย ช่วยผ่อนแรงในการเลื่อนหรือในรูปแบบมือผลักสำหรับการจัดเก็บปริมาณน้อย


ชั้นรางเลื่อนเก็บพัสดุประหยัดพื้นที่

ออกแบบมาเพื่อใช้กับห้องเก็บของที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการปริมาณการจัดเก็บมาก โดยความกว้างของชั้นมีให้เลือกแบบ 1 ช่วง , 2 ช่วง , 3 ช่วง สามารถออกแบบจัดวางลงได้ทุกขนาดพื้นที่ แผ่นชั้นสามารถปรับระดับชั้นได้ตามขนาดของพัสดุที่ต้องการจัดเก็บ